PROJENİN AMAÇLARI

İstanbul’da kadınların mobil hizmetler ve internet teknolojileri alanında iş gücüne ve istihdama katılımlarının artırılması yoluyla kadınların ekonomik olarak güçlenmesine ve ülke ekonomisinde aktif rol almasına katkı sağlanması ve Üniversite – Ticaret Odası – Sanayi işbirliği çerçevesinde mobil hizmetler ve internet teknolojileri alanında nitelikli kadın iş gücünün ve kadın girişimciliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Mobil Uygulama Geliştirme ve Tasarım Eğitimleri

 • Mobil Uygulama Geliştirme ve Tasarım Eğitimleri başlangıç ve ileri seviye olmak üzere iki ayrı gruba verilecektir. Toplam 12 bölümden oluşan ve 180 saat süren eğitime ek olarak her iki gruba 40 saat sürecek olan “Dijital Dünyada Tasarım” eğitimi verilecektir.

  Dijital Dünyada Tasarım eğitim programında, özellikle mobil uygulamalarda ihtiyaç duyulacak araç gereçlerin, programların kullanımı, işleyişleri, en iyi örnek uygulamalar hakkında eğitim verilecektir.

Mobil Uygulama Geliştirme Atölyesi

 • Projemiz kapsamında yürütülen Mobil Uygulama Geliştirme ve Tasarım Eğitimini başarı ile tamamlayan katılımcıların mobil uygulama geliştirmeleri için birlikte çalışacakları Mobil Uygulama Geliştirme Atölyesi’ne katılım sağlayacaklardır. Mobil uygulama geliştirme aşamasında katılımcılara danışmanlık hizmeti verilecektir.

Uzaktan Eğitim Sistemi

 • Mobil Uygulama Geliştirme ve Tasarım Eğitimleri sanallaştırılarak uzaktan eğitim sistemine entegre edilecektir. Fiziksel şartları eğitime katılmaya engel olan veya eğitimleri almaya hak kazanamayan kadınların bu eğitimlerden faydalanması sağlanacaktır.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 • Projemiz kapsamında bir iş fikri olan ve bu iş fikrini hayata geçirmeye istekli olan katılımcılarımız arasından belirlenecek olan kadınlar, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılım sağlama olanağına sahip olacaktır. Katılımcılarımız bu eğitimi alarak iş fikrini hayata geçirmek için iş planı hazırlayacak ve KOSGEB Girişimcilik Desteği'ne başvuruda bulunabileceklerdir.

Dijital Girişimcilik Ödülleri

 • Eğitimlerden sonra proje katılımcıları tarafından geliştirilen uygulamaları veya uygulama fikirlerini Melek Yatırımcılara sunacakları bir etkinlik düzenlenecektir. Etkinlik öncesinde projeler, sektörde önde gelen firma temsilcilerinden ve akademisyenlerden oluşan bir jüri ve organizasyon komitesi tarafından oluşturulan skalalara göre değerlendirilecek ve ilk iki dereceye giren kadına Teknopark İstanbul A.Ş. Kuluçka Merkezi’nde yer verilecektir.

Teknopark İstanbul A.Ş. Kuluçka Merkezi

 • Dijital Girişimcilik Ödülleri’ne katılım sağlayan ve eğitim programını başarı ile tamamlayan iki kadına Teknopark İstanbul A.Ş. Kuluçka Merkezi’nde yer verilecektir. Teknopark İstanbul A.Ş. Kuluçka Merkezi tarafından verilen hizmetler;
  - Ücretsiz ofis alanı tahsisi
  - Girişimci eğitimleri düzenlenmesi
  - Mentorluk desteği sunma
  - Yatırımcılarla buluşturma
  - Girişimcileri uluslararası pazarlara hazırlama